CV De Lollige Buk

Raod van èlf

Wieze road

Euver de vereiniging

Kort na de Tweede Wereldoorlog was er een sterke behoefte aan ontspanning, zo ontstond er ook in de kleine dorpen  carnaval vieren.

In Dieteren begon het eigenlijk al in 1946, echter nog niet georganiseerd. Het was Zef Custers die het initiatief nam, hij smeerde zijn gezicht in met stroop, plakte er kippenveren in, nam een trom en ging rondtrekken, met als gevolg dat tijdens die carnavalsdagen een groep dorpsgenoten met de jassen verkeerd om gedragen en stro in de klompen door Dieteren trok.

Met de oprichting van “De Lollige Buk” in 1947 is Dieteren een van de eerste dorpen in de nabije omstreken met een eigen carnavalsvereniging. Een mooie traditie is geboren.

Gedurende de eerste periode van elf jaar, 1947 – 1957, werd de vereniging gevormd en ontstonden veel gebruiken zoals we die vandaag de dag nog kennen.

Wij zijn een van de weinige verenigingen in omstreken die nog hun oprichtingsnaam nog hanteren.