CV De Lollige Buk

Proklamatie Prins Wil I 2005

Ich Prins Wil 1e,Prins van het groat Bokkeriek Deetere,

Heerser van den heuvel tot aan den drenk, Van ,t kröpke tot aan Geinenj, Van de vlootgraaf tot en mit ,t voetbalterein van zöstere, Van de visviever tot aan ,t Doart, Zoon van Sjier en Sof,

Broor van 2 awt prinse (Sjaak 2e  en Henrie 1e ), Buksemeister van de sjotte, Dekselslaeger van de old star rivivle band, Linksboete van de toafelvoetbalclub, Sjoppenaos van de kaartclub, Eiste krieter van de biljartclub en helste sjreiver van de voetbalclub van de hei langs de kantj. Laes eug veur de 11 artikele van ,t regelement van de vastelaovend 2005 wo jedere bok en girm zich geleve aan te hawte haet

Artikel  1

Det ger neet meint nao eine maondj zeen wer klaor.

Want aug Prins Wil 1e regeert ein gans jaor.

Artikel  2

Zao lang jedere bok of girm huit op ein trom of bleus op ein trot.

Dae belandj deze vastelaovend naoit in de got

Artikel  3

Det op 28 januwarie alles waat op de kop gezat kan  waere haolt oet de kas. Want op deze aovend is ,t patsjebal mit veul dans,Zank, Drank en spas.

Artikel  4

Det de vastelaovend geeupend wurt op ,t jaorlikse awt prinse treffe. Det ich eug dao allemaol wil zeen, En det neet veur effe.

Artikel  5

Det de kenjermiddig op vastelaoves zondig neet allein bedoeld is veur de kenjer die komme sprenge.Mer aug de aw bok en girm mit motte komme , Die aan ,t befet ein lekker glaas beer kenne venge.

Artikel  6

Det vastelaoves mondig om 2 oere 11 van oet de kamp de optoch zal trekke mit veul wages, groepe en zate hermeniekes muziek.

Den haop ich jedere bok en girm te begroete door mit mich te trekke door os eige bokkeriek.

Artikel  7

Det nemes zich in de kop haolt nao de optoch heives te gaon.

Want nao ,t lekker op ,t paereplein geit ,t feis verder in oze bokketempel , En dao zeen weer den neet weg te slaon.

Artikel  8

Det densdig om 12 oer verplich mit piama en slaopmuts gekomme mot waere nao ,t piamabal.

Den zalle wer aog dit jaor weer kieke waem de sjaonste slaopmuts zeen zal.

Artikel  9

Ich zek eug, Vier dit jaor de vastelaovend mit veul plezeer , En gaef ,m mer van katoen.

Mer doot ,t op ein deeterse maneer mit veul fatsoen.

Artikel  10

Det wer op as woonsdig mit ein assekruutske de kirk gaon verlaote,

En dao nao bie de koppel eine heiring gaon biete,En dao den aug de vastelaovend 2005 wurt aafgeslaote.

Artikel  11

Geer hop ,t mig dek huire roape , Mien motto dit jaor is den aug .

Det jedere bok of girm meint heives te gaon en is nog neet zaat.

Zet det noe oet de kop, En stamp nog ens tege ,t vaat.

Leef bok en girm , Dees proclamatie woor tot eug gerich,

Ich hub det wille doon in vorm van ein gedich.

Doot in dees 3 daag ,t zelfde es waat ich aug zal doon, Det is ,t make van veul plezeer.

Den weit ich zeker det ich mit eug zal drenke ein lekker glaas beer.

Ich sjei noe oet mit mien conclaaf

En roop zao hel es ich ken ,

Deetere allaaf.