CV De Lollige Buk

Proklamatie Prins Thei I 1953

Prinsen proclamatie van Prins Thei I (Thei Beckers) 1953

Geschreven met potloot omdat er toen nog geen ballpoint bestond, geschreven in oud Dieters.

Weer bie de gratie en de guns van ’t Deters geite en Bökke gedoons Thei I  Prins van Detere, Landros van Baakhove, Graaf van de Koppeleberg, Baron van hie tot doa en heel wiejer, enz. enz.. verondeneren en proclamere es volg.

 1. Geef hem van katoen mer in ieër en mit fatsoen.
 2. De vasteloavend doert vanaaf noe tot Dinnsdaag 12 oere. Het is te gek om den mit 1 putje beer oet te sjeije, mer mieë es III moogen het in gein geval were.
 • Weer beginne noa de deenste in de kirk, mer den wurd de vasteloavend oug zoa gevierd det nemes mieë in stoat is doa nog ein octaaf aan vas te knuipe.
 1. Alles mer oug ederein mot gekostuumeerd op ’t bal versjiene we det neet is wurd aafgesjoerd en in de menie gezat.
 2. Alle boetelenjers die oos landj mit de vasteloavend bezeuke, motte zich ongerwerpe aan de wette die hie gelje. Zoa neet den moge ze veur de tied van2 joar neet mit ei geitje vrieje, doa tegeneuver stuit det gein geitje zoa eine man op de koai moog loate aankome.
 3. De buk en geitjes die neet rammenasse gek zeen konne der zeker van zeen det ze in het vervolg zelf hunne stal motte sjoan make, van richtige buk wurd der door die van Zöstere leeg gesjörg.
 • De auw buk en geite motte vanaaf dit moment zoa gek zeen es ein meule, want zie were tot veurbeeld gestëld veur alle jonge.
 • Alle drie de daag is het veur eder ein verboje om noa aafloup mit 2 aan de hegge te knage, mer ze motte de korste omweg heives pakke( jonk greun is teer).
 1. Nemes mer oug gaar nemes maag mit de vasteloavend slaaflike arbeid verrichtte of loate doon . de det toch duit mot veur stroaf 2 worbussele hui verknauwze en wurd veur good oet den tröp gestoate.
 2. Noe en ouch later wil ig det reudselke neet mië hëure van ’t is road en ’t is wit en wurd eder Zondig ingemaak.
 3. De vasteloavend doert tot Dinsdaag 12 oere mer det is veur edere Bok nog gein rëje om neet mit zien geit noa de aafrekeningsvergadering te komme integedeil doa kan het nog waal ens goot spanne vanwege de lege kas.

Gegeve en gesjreve in Detere in mie prinselijk palies a/d vleut

Kwakkerte geut aanwezig

Vasteloavend 1954

Thei I de langste prins van Detere.

Tjeuke van Mrikske;            Minister Prisident tevens Minister van Onderwijs.

He zal der veur zeurge det ’t gans ministerie mit de vasteloavend bieein blif en he zal ze motte veurgoan mit gekkigheid en stöm teiën. Tevens zal he der veur motte zurge det de kenjer minstens 30 oer per week les kriege in ’t vasteloavend viere.

 1. van Lucas; Minister van koalevoorziening.

Hae zal der veur motte zurge dét de luu mit de vasteloavend neet wie aan de grondj

gevroare stoan, mer det genog veurot is om zich te werme ouch in verbandj mit de winterveut.