CV De Lollige Buk

Proklamatie Prins Jorg I 2010

                                                                                                                  Deetere 9 januari 2010

Allerbeste Buk en Girmkes,    

Ich Prins Jorg d’n Ieëste. 64e prins van het bokkeriek. Heerser van ’t Kropke, Van d’n Dohm tot aan et tunnelke. Van de vésviever tot aan de playboyclub en alles waat nog om Deetere ligk.

Bestuurder biej de Sjutte , Trómmelieër biej Jonk Vleisj,. Lenks-Back mer meistal op de bank biej Deetere 1(Baeter bekent es Zustere 6), Leijder biej Kenjer Vakantie Werk. Ieëwig talent biej de Old-Stars Revival Band.

Zoon van Sjaek en Ans, Broor van Gwenny. Vrunjt van Carla oet Heytse,

Peatenonk van Dean en Joanne. Manusje vanalles biej Roadstyling.

Ich laes  noe de 11 artikele van et vastelaoves regelement van 2010 aan uch veur:

Ten Ieëste:

Det ich Greutsj bun om same mit de wieze raod van elf, es prins euver et Deeters bókkeriek moog heerse.

Ten Tweëde:

Det ger mich laot regere van deze Bontje Aovend tot en mit de Bonte aovend van 2011. Waat der nao kump det zeen wer den waal weer.

Ten Derde:

Det ich waal hieel erg benuujd bun wheam mich murge es Jeugprins en prinses kump versterke, mer det Ich  hun  alvas ein dengk ken belaove, det dit de sjoanste vastelaovend geit waere van hun ganse laeve.

Ten Veerde:

Det ich volgend jaor veur de eerste keer ens ech es eine awwe-prins moog optraeje op de vrouwluujzitting.

Ten Viefde:

Det  ederein mien prinseleedje van boete lieert, en oet volle bors mit geit zengen. (tekst kent ger trouwes truk venje op de website van de lollige buk)

Ten Zesde:

Det geer allemaol zeet oetgeneudigd op de prinsenreceptie woo ger mich en de res van de raod ein hendje kent komme gaeve. En woo det geer allemaol de kans krig om mien sjoan prinses ens te moge kusse.

Ten Zevende:

Det ger op zunjigmiddig mich en mien prinses komp aafhaole mit veul getrommel, en veural veul laeve. Det neet allein de drumband van de sjutteriej mer auch de res van Deetere zich den mer ens ein trom om hungk. (of get anges om op te houwe).

Ten Achste:

Det ich hoap det dit jaor weer zonne sjoane optoch zal plaatsvenje wie veurgaonde jaore.

Det ger et mich moeilijk gaot make mit et  oetdeile van de prieze. En biej deze” ich bun om te kaupe”.

Ten Neugende:

Det Jonk Vleisj zich dit jaor eens neet hoof te vrijgele woo se op zunjigaovend vastelaovend wille gaon viere.

Ten Tieënde:

Det wer same op densdigaovend de bök kenne gaon aaflaote, en det wer vanaaf det moment kenne gaon truk kieke op ein sjoan vastelaovendseizoen vol gekkigheid en plezeer.

Ten Ellefde:

Wil ich mien prinses bedanke det ze mit mich mit trek, want zonger heur haw ich hiej neet gestange. Ich sloet aaf mit miene spreuk:

“Mit Prins Jorg en Prinses Carla veurop, zette wer de ganse vastelaovend op de kop”.

Veurgelaeze in de Koppel (de kommende tied baeter bekend es de “Bokketempel”)

Op 9 januar 2010.

Den roop ich same mit uch:

Deetere Alaaf

                            De Lollige Buk Alaaf

                                                                    Jonk Vleisj Alaaf