CV De Lollige Buk

Proklamatie Prins Eric I 2003

Ich Prins Eric I

Prins van het bokkeriek Deetere,

De ieëste Prins ónger de gemeinte van de Aesters same mit de Graasboere

Heerser van Genenj tot aan de Heuvel Drénk en tot en mit

`t Kröpke,

van de middelsgraaf tot aan de rantjwaeg, van de vèsviever tot in de béénj

en alles waat noch allemaol om Deetere lik.

Zoon van Wil van de Bok en van To van Sjaak Haores,

Broor van ex Prins Sjaak 1  al 32 jaor geleje

Mins van Carolien van de Stork

Pap van Daniëlla en Sander,

buurman van Thei en Martha en van Ronald en Jeannette

euver buurman van Sjaak en Truus.

Bestuurder van Genenj,

Kar trèkker van de Samewirkende Buurten en hun fieës komite’s,

Leijder bie kènjer vakantiewerk Deetere   (al veule jäöre lank),

Neptunis van de aquarium vereniging Keizer-Lotus oet Echt, en de aquarium in Vastrada.

Oprichter van de personeels vereniging van Strukton in Zitterd, woo ich oug mot zeen om te wirke.

Aktief lid van de EHBO vereniging in Roostere,

Piccasso van de sjilder en teikenles bie Wim van Yvonne van de Mosterd.

Ich laes uch noe vuur de 11 artikele van `t  regelement van de vastelaovend 2003

Woo-aan jedere bok en girm zich dees daag geleve aan te hauwte haet, es men dao zin in haet, want niks is dit jaore veplich.

Artikel 1:       

Det geer mich laot regeren vanaaf deze bóntje aovend tot en mit de bóntje aovond van 2004, waat dao nao weer mot gebeure is vuur miene opvolger.

Artikel 2:       

Leef  buk en girmkes, det ederein dae in os bokkeriek vastelaovend wilt komme vieren, van harte welkom is,

 es ze zich mer aanpasse mit gek doon.

Artikel 3:       

Det geer bie deze allemaol, zeet oetgenüdigd op ozze prinse receptie, waat eeder jaor good bezoch wurd, mit flauwe kul, meziek en gezelligheid.

Artikel 4:

Oug wil ich uch allemaol zeen op os patsjebal, om mit uch zelfgemaakte öf duur betaalde pasj te komme pronke veur ein neuzel fles wien.

Artikel 5:

 Det geer op zondigmiddig mich komt aafhaole veur ’t kènjerbal, mit väöl getrommel, want de fluiters die zeen den nao Gelaen,  öf hub geer nog ein trööt op de zölder likge?   num die den mèr mit.

Artikel 6:       

Det ich uch allemaol op vastelaovends maondig om 11 euver 2 op de kampstraot moog aansjouwe in de optoch, mit waat geer dit jaor veur eine flauwe kul inein gesjtevelt hub, om kans te make op de baeker.

Artikel 7:       

Det weer nao de optoch en het lekker sjmiete op `t peareplein, allemaol    hie  weer     wiejer    fieëste  en  probere de pries te ontvange veur de sjoonste öf orjineelste groep öf einzelgänger.

                               Öf det ieërlijk gebeurt mot ger mèr afwachten.

Artikel 8:       

Det geer Deansdig mörge, mit de haore reg op de kop en de pupjse nog in de ouge, nao ’t pyjamabal komt.

en laot uch verrasse waat er dit jaor gedaon wurd zónger de orde van gouje kroek.    Ich höb al van alles gehürd.

Artikel 9:       

Det geer mich de létste middig komt aaf haole mit vëül meziek en kabaal, veur `t kénjerbal (geer moog de piama aan haute).

Artikel 10:

Det weer mit z’n alle op het lètst van dè daag (waem dao nog vuur in staot is) de bok gaon aaf haole, zödet deze weer veur 8 maonj de zölder op kènt.

Artikel 11:

Det weer op as woonsdigaovend mit z’n alle in de kirk ein as kruutske gaon haolle en daonao weer same hie trök komme om eine haering te biete

en os zunj weg te drénke.

Leef  bök en girmkes, dees proklamasie is aan uch veur gedrage op 11 Jannewarie 2003.

Waem `t neet héét begrepe öf versjtange héét pech,

en duit mèr gewüen waat die angere doon.

Maak dit sezoen veul lol, sjpas en plezeer,

drénk ug eine gooie en blief gezóndj en braaf.

Den roop ich same mit uch  3 mool:    

         Deetere Alaaf,      

Deetere Alaaf,       

Deetere Alaaf.