CV De Lollige Buk

Proklamatie Jeugdprins Youri I & Jeugdprinses Vera I

Jeugdprins Youri 1ste

Ich Jeugdprins Youri de eerste zoon van auwt prins Jean en Moniqe, broor van Shanou, woonend aan de Zilstraat 9. Zal noe de elf punte goan veur laeze woa geer uch aan te houte hup.

Ten eerste.                Det de Zilstraat vanaaf noe tot aswoensdig de prinsestroat zal heite.

Ten tweede.  I           ch hoap det geer buk en girmkes mich zal steunen in dit jaor.

Ten derde.                Ich haop det Jo en Wilma genog drank in hoes hebbe.

Ten veerde.              Det de voetbalclub mich mit dees daag mot misse.

Ten viefde.                Det ich eerderein vraog om weer mit te doon aan de optocht.

Ten zesde.                Det de kinjer van Deetere in de grote getale aanwezig zeen met dees 3 dolle daag.

Ten zevende.           Haop ich det zatehermeniekes hie te moge begroete.

Ten  achste.              Det ich en miene adjudant der alles aan doon om ein fantastisch jaor van te maken.

Ten negende.          Haop ich uch op de receptie teruk te zeen.

Ten teende.              Ich haop det geer uch aan dees punte hauwt.

Ten elefde.               Ten slotte wuns ich uch allemaol eine schone vastelouwend.

Mien motto is dan ach veur dit jaor:

Mit Prins Youri 1ste  dit jaor de bal aan de kant en de septer in de hand.

En drie maol Allaaf

Deetere Allaa,     Lollige Buk Allaaf,        De Bukskes Allaaf.

======================================================

Jeugdprinses Vera 1ste

Bukskes en Girmkes,

Ich Vera de Ieëste, Jeugdprinses 2010 van de Bukskes oet Deetere.

Dochter van Paula en Léon en Zös van Rik, en wonend aan d’n Drènk.

Zit in groep 7 van Basissjoal St. Cornelius bie Juffrouw Myriam.

Noatekraakster van de Fanfaar en Nachtegaelke bie ’t Kènjerkeuërke.

Ich verklaor biej deze:

Ten Ieëste:

Det ich hieël erg bliej bön óm de allerieëste Jeugdprinses van ´t Bókkeriek te moge zeen.

Ten Twieëde:

Det ich d’r haer oet kiek óm same mit Jeugdprins Youri

en groate Prins Jorg en Prinses Carla eine sjoane Vastelaovend te belaeve.

Ten Derde:

Det mien Regeerperiode begint vanaaf noe en neet väör de Jeugdzitting van 2011 is gedaon,

en gedoerende dae tied neet Pap en Mam, mer ich, bepaol wie laat weer heives gaon.

Ten Veerde:

Det ich ’t träöte de kómmende Tied aan de Plekselpöt en Jonk Vleisj zal äöverlaote,

en pas weer zal oppakke es weer de Vastelaovend höbbe aafgeslaote.

Ten Viefde:

Det weer bie `t Keuërke vanaaf noe in ’t Plat gaon zènge,

en allein nog mer Vastelaovesleedjes brènge.

Ten Zèsde:

Det mit ´t Patsjebal ich ederein mit ‘nne breije Lach,

en good Gemötsj hie in De Koppel verwach.

Ten Zevende:

Det ederein dae op de Kènjermiddig ein nöt Gezich haet mitgebrach,

zoalang gekieteld wurt tót d’r weer lach.

Ten Achste:

En auch d’n Optoch, dae slaag geheid,

es geer allemaol mit doot en uch sjoan höb verkleid.

Ten Negende:

Det geer allemaol op `t Pyamabal, wakker of neet,

mit uch Auwers optied aanwezig zeet.

Ten Tieënde:

Det alle Opa’s en Oma’s noe op Traeningskamp mótte gaon,

zoadetse mit de Polonaise neet aan de Kantj hove te staon.

Ten Èllefde:

Es letste wil ich ederein oet Deetere, mer auch alle Poete van dao Boete,

alvas ein sjoan Vastelaovessezoen toewunsje.

Deetere, Zóndig 10 Jannewari 2010.

Jeugdprinses Vera de Ieëste

Drie Maol   Bukskes Alaaf,     Bukskes Alaaf,      Bukskes Alaaf