CV De Lollige Buk

Proklamatie Jeugdprins Robin I & Jeugdprinses Esmee I

Proklamatie Jeugdprins Robin I

Ich Jeugprins Robin de ieëste, Klein heerser euver alle bukskes en girmkes hie in oos Deeterse bokkeriek. Ich woon op de Kamp en bön de zoon van John en Nicole  van loeveberg en kleine broor van auwd jeugprins Kevin.

Ich wil veur uch allemaol proklamere det:

Ich erg blie bön det ich same mit jeugprinses Esmee en miene adjudant Bart moog regere euver de klein bukskes en girmkes in 2011.

Mit de vastelaovend alle klein bukskes en girmkes hun sjoanste pekske mer aandoon.

Juffrouw Miriam dit jaor mer ein bietje flexibel mót zeen op schoal, want ‘t koos waal ens aaf en toe get later waere.

Ich normaal neet te beroert bön óm zelf flink te fluite, öf op de tróm te houwe bie kreato, mer det ich det deze vastelaovend gaer aan angere euverlaot óm te doon.

Auch Kevin neet bang hoof te zeen det ter de komende tied get te kort kump, hae kent geweun euveral mit oos mitgaon.

De groate luu mer alvas goot beginne te oefene óm mit te kenne doon mit die daag, want es weer mit de bukskes en girmkes gaas gaeve is Deetere te klein.

Det de kenjervastelaovend hie in Deetere dit jaor weer zoa good moog zeen wie altied en det alweer alle luuj van Deetere mit de vastelaovend hie in de Koppel biejein kómme óm same te viere.

Det auch den optoch weer fier door Deetere moog trèkke en ich zeker mit Esmee en de jeugraod zal geneete van alles waat langs ooze wage trèk.

Det veur mich eine groate dreum in vervölling geit en det ich same mit prins Thijs en prinses Linda eine prachtige tied tegemoot moog gaon

Det ich same mit miene atjudant Bart, Jeugprinses Esmee en de jeugraod mien oeterste bès goan doon om Deetere eine onvergaetelijke vastelaovend  te bezörge.

Dees proklamatie is oetgespraoke door jeugprins Robin I op 9 januwari 2011 in de bokketempel te Deetere.

Drie maol    Deetere ALAAF    Deetere ALAAF Deetere ALAAF

===============================================================

Proklamatie Jeugdprinses Esmee I

Bukskes en Girmkes,

Ich Esmee de Ieëste, Jeugdprinses 2011 van de Lollige Bukskes oet Deetere,

dochter van Mark en Edith en zösterke van Daan, wonend aan de Kirkstraot 82.

Zit in groep 6 van Basissjaol St. Cornelius bie juffrouw Birgit. Spjorte doon ich bie handjbalclup NOAV en zênge bie het kènjerkeuërke Jedie.

Ich verklaor bie deze mien regels die wat geer uch good in de aore (oare) mot kneüpe( knuipe):

Ten ieëste:

Det ich mich vereërd veul det ich prinses Vera de Iste moog opvolge.

Ten twieëde:

Det miene regeringstied zal doere vaaaf (vanaaf) noe tot aan de volgende kenjerzitting in 2012!

Ten derde:

Det ich same mit jeugdprins ? en groate Prins ? en Prinses ? erveur zal zörge det weer allemaol eine sjoane Vastelaovend goan belaeve!

Ten veerde:

Det de Kirkstraot veur het zaoveulste ( zoaveulste) jaor op rie, Prinsestraot zal heite!

Ten viefde:

Det ich haop det Jonk Vleisch de ganse Vastelaovend wiltj rempetempe!

Ten zesde:

Det geer bie deze allemaol oetgeneüdig zeet veur de Prinseresepsie!

Ten zevende:

Det mit het Patsjebal ich neemes zeen rondjlaope (rondjloupe) zonger ( zònger) patschj op zien köpke!

Ten achtste:

Det ich uch allemaol teruukzeen op de kènjermiddig!

Ten neugende:

Det neemes dit jaor mit de Vastelaovend mit ein nöt gezich in de Koppel zal versjiene!

Ten tieënde:

Det ich uch allemaol wil zeen op het pyamabal en det geer zeer zeker op tied zeet veur spjek mit eier, zaodet (zoadet) weer eine goojje baom höbbe om dên daag good door te komme!

Ten èllefde:

Es letste, wille mien adjudante Lina en ich uch ein geweldig Vastelaovendseizoen wûnsche.

Deetere, zondig 9 jannewari 2011.

Jeugdprinses Esmee de Ieëste.

Drie maol alaaf:

De Bukskes alaaf,                    De Lollige Buk Alaaf,                Deetere Alaaf