CV De Lollige Buk

Proklamatie Jeugdprins Jimmy I & Jeugdprinses Lina I

Ich jeugdprins Jimmy de 1ste

Jeugdprins van de Bukskes van Deeteren 2012. 

Zoon van Petra en John en breurke van Michael en Andy en ich woon op de Kampsjtraot. 

Ich bön blie det ich in dat sjoane dorp Deetere woon. 

In zoa ein dörp höb ze hieël veul  vrunj en vrindinne. 

Ich zit in groep ach bie juf Myriam op basissjoal St.  Cornelius. En det ich ’t erg vènj det ich  dit jaor hie van sjoal aaf mot. 

oug zit ich op de voetbal bie Zöstere. 

Ich wil veur uch allemaol proclamere det: 

1 Ich erg blie bön det ich same met jeugdprinses Lina dit moog mit make.En meine adjudant Mark, en mit groat prins Ron en groat prinses Anita de vastelaovend mog viere. 

2 Det de kamsjtraot van af noe  de prinsen sjtraot wurd geneumd. 

3 Det geer allemaol op de prinsenreceptie welkom zeet. 

4 Det ich dit jaor zes kieër elf moog mit make. 

5 Det ich de lèste jeugdprins bön op dees sjoal. 

6 Det ich hoop det ger zeet verkleid mit de optocht. 

7 Ich bön erg blie det ich jeugd prins bön gewóre 

8 Det mit de vastelaovend alle klein bukskes en girmkes hun sjoanste pekske maer aandoon. 

9 Det auch den optoch weer fier door Deetere moog trekke en ich zeker mit de jeugraod zal geneete van alles waat langs trèk. 

10 ich haop det geer allemaol komt op ’t pyjamabal. 

11 ten slote wens ich uch allemaol eine sjoane  vastelaovend. 

3 maol allaaf   

Deetere allaaf,    De Lollige buk allaaf,      De Bukskes allaaf.

====================================================================

Proclamatie jeugdprinses Lina 1ste

 Bukskes en Girmkes,

 Ich Lina de leëste, jeugdprinses 2012 van de bukskes oet Deetere . Dochter van Fön en Belinda en zus van Job, wonend aan de roosterderwaeg 4.

Zit in groep 7 van basissjoal sint Cornelius bie juf Myriam. Sjporte doon ich bie handjbalclub NOAV en voetballe bie sjport club söstere, en blaose doon ich bie de fanfaar van Deetere.

Ich verklaor bie deze mien regels die geer uch good in de oare mot knuippe:

Ten leëste:

Det ich hieël blie bön det ich jeugdprinses Esmee moog opvolgen.

 Ten tweëde:

Det ich jeugdprinses bön vanaaf noe tot aan de kenjerzetting 2013!!!

 Ten derde:

Det ich same mit jeugdprins Jimmy,  jubileum prins Ron en Prinses Anita  erveur zal zörge det weer allemaol eine tegekke Vastelaovend gaon belaeve!

 Ten veerde:

Det de Roosterderwaeg nu Prinsesse sjtraot zal heite.

 Ten viefde:

Det ich haop det jonk vleisch en de plekselpöt de hele vastelaovend er op los gaon mit het blaoze!

 Ten zesde:

Det ich haop dat geer allemaol nao de prinssereceptie komp!

 Ten zevende:

Es het Patsjebal is dat den eederein mit een patsj op löp!

 Ten achste:

Det eederein ein blie gezich haet es der de koppel in versjient.

 Ten negende:

Det ich uch allemaol teruk zeen mit de kenjermiddig.

 Ten tieënde:

Det geer op ’t pjamabal allemaol in de pjama róndj loup en op tied zeet veur ‘t sjpek mit eier, det geer eine gooie boum höb om de daag goot door te komme.

 Ten èllefde:

Es letste, wille mien adjudante  en ich uch ein geweldig Vastelaovendseizoen wûnsche.

 Drie maol allaaf: 

De Bukskes alaaf,   De Lollige Buk Alaaf,    Deetere Alaaf.

 Deetere, zondig 15 jannewari 2012.

Jeugdprinses Lina de Ieëste.