CV De Lollige Buk

Proklamatie Jeugdprins Jelle 1ste

Moge weer uch veursjtèlle,

Jeugprins Jelle I

 • Waalgebaore Edelachbare Ekselensie, wonend in Baakhaove.
 • Gebaore op 29 april 2009 in ’t ziekehoes van Zitterd.
 • Zit in de 3e klas van ’t Trevianum in Zitterd.
 • Zoon van eine echte Prins.
 • Broor van Adjudant Nadine.
 • Baron van de Vloodgraaf tòt aan de Roaj Baek.
 • Sjlaagwerker biej Sjötterie Wilhelmina Hènge.
 • Jóngste trombonist biej de fanfaar van Deetere
 • Trombonist biej de Jeugfanfaar van Pej.
 • Scout in hert en nere biej Scouting Jeanne D ‘Arc Zöstere.
 • Regelt ’t leeg en geluid biej de kroew op ’t Trevianum en biej de Echter Revue
 • Bakt de bèste waofels van gans Baakhaove
 • Leefhöbber van Radler 0.0

Eederein dae dit huuert mót weite:

Ten 1e      Det weer d’r deze Vastelaovend weer ein fiëes van make in Deetere

Ten 2e      Det ich 14 jaor awd bön

Ten 3e      Det Vastelaovend en meziek biej ós in de familie zit

Ten 4e      Det aug ich miëe hobbies es tied höb

Ten 5e      Det ’t leeg en geluid efkes door emes anges geregeld weurd.

Ten 6e      Det weer in Baakhaove noe eine Prins en Jeugprins höbbe

Ten 7e        Det ich gruuetsj bön det mien Oma, mien Prinsepekske haet gemaak

Ten 8e      Det nemes langs de kantj moog blieve sjtaon, mer eederein mit mót sjuuve in de polonaise.

Ten 9e      Det de Trombone en de tróm effe aan de kantj waere gelag

Ten 10e    Det alle sjtraote Road, Gael en Greun verseerd moge waere. 

Ten 11e     Det ich noe gaon aafsjloete mit miene sjpreuk:

Laot mich mer sjuuve

De Lollige Buk Alaaf

Deetere Alaaf

Vastelaovend in Limburg Alaaf