CV De Lollige Buk

Proklamatie Jeugdprins Harwin I & Jeugdprinses Femke I

Proklamatie Jeugdprins Harwin 1ste

Ich Harwin den ieërste, Jeugdprins 2017 van de bukskes in Deetere, zoon van Henk en Astrid, wonend aan de Kerksjtraot op nummer 55 in Deetere.

Ich zit in groep 7 van basissjoa l Jan Peters in Roostere.

Same mit mien vrunj zit ich dao ouch op voetbal bie VV Roosteren.

Verder doon ich gaer knutsele en pap helpe op de boerderie.

Omdet ich twieëtalig bun opgevoed en mien mooder dit ouch kan volge verklaor ich hierbie in ‘t Nederlandse  mie proclamatie.

(Veur in ’t kréntje hie de dialect versie.)

Vandaag zondig 15 jannewarie 2017

Ten Ieëste:

Det ich hieël blie bön om jeugdprins van ‘t bokkeriek te moge zeen same mit jeugdprinses Femke en mien adjudante  Shanou.

Ten Twieëde:   

Det ich same mit prinses Carolien 1 ste en jeugdprinses Femke 1 ste d’r eine  sjoane  vastelaovend van wil make.

Ten Derde:

Det ederein plezeer moog belaeve en gek moog doon.

Ten Veerde:

Det de Kerksjtraot vanaf noe de Prinsesjtraot zal heite.

Ten Viefde:

Det miene Pap en Mam die mich toch altied al es hunne prins zoge, noe och zoa mote behanjele.

Ten Zèsde:

Det ich same mit Jeugdprinses Femke  der ein gigantisj  fieës van gaon make.

Ten Zevende:

Det de voetbalclub in Roostere mich neet in de sjpits motte opsjtèlle komende tied, mieër ein beitje achterin.

Ten Achtste:

Ich haop det ich uch allemaol moog  zeen bie de prinsenreceptie, de optoch, de vastelaovend en alle angere activiteite.

Ten Negende:

Det Juffrouw Miriam ‘t zjwaor giet kriege mit jeugdprinses Femke, mien adjudante  Shanou en ich  es jeugdprins, omdet weer alle drie in dezelfde klas zitten.

Ten Tieënde:

Det  d’r ein prachtige optocht moog zeen in Deetere en det ich dan de sjaonste en de bèste deilnummer de pries moog oetreike.

Ten Elfde:

Ich eederein eine SJOANE VASTELAOVEND WUNSCH

Deetere Alaaf, 

De lollige Bök Alaaf, 

De Bukskes Alaaf.

==============================================

Proclamatie Jeugdprinses Femke 1 ste

 Bukskes en Girmkes,

Ich Femke de 1 ste, Jeugdprinses 2017 van de Bukskes oet Deetere. Dochter van Geert en Monique en zösterke van Oud Jeugdprinses Sanne 1ste. Woonend aan de Kirkstraot 27. Zit in groep 7 van de basissjoal Jan Peters te Roostere bie Juf Myriam, Juf Francy en Meister Jan. Danse doon ich bie BodyFitt in Zöstere en ich blaos bugel bie de jeugdfanfare “de Cresendo’s “ in Deetere.

Ich verkloar bie deze mien regels die geer uch good in de oare mot knuippe.

 Ten Ieërste:    Det ich het sjiek vinj det ich mien zöster Oud Jeugdprinses   Sanne 1 ste moog opvolge.

Ten Twieëde:   Det ich de 1 ste Jeugdprinses bön in de neuje Koppel.

Ten Derde:      Det ich same mit Jeugdprins Harwin 1 ste en Prinses Carolien 1 ste eine sjieke vastelaovend gaon belaeve.

Ten Veerde:    Det de Kirkstraot weer de prinsessestraot wurd.

Ten Viefde:    Det mam en pap er weer aan motte geluive det ein dochter van hun ( noe ich dus) beslis hoelaat we nao hoes gaon.

Ten Zesde:    Det ich de 1 ste Jeugdprinses bin die het Jeugd BCL moog mit make in eige dörp.

Ten Zevende:  Det de vrouwluuj van de Raod noe zelf het kerke motte trikke mit de optoch.

Ten Achste:  Det eederein mit een lach op zien gezich en mit een rare patsj nao het Patsjebal kumpt.

Ten Negende:  Det ich uch allemaol oetneudig om nao de receptie te komme.

Ten Tieënde:   Det de rolle noe zeen omgedrejt en daorom  benum ich mien zöster Oud Jeugdprinses Sanne 1 ste tot mien adjudante.

Ten Ellefde:   Tot slot wunsj ich uch allemaol eine sjieke vastelaovend.

Ein 3 moal alaaf:   

Deetere Alaaf,  

De Lollige Buk Alaaf,  

De Bukskes Alaaf.

Deetere 15 Januari 2017

Jeugdprinses Femke 1 ste.